Om Kroken Arbeiderlag

Kroken Arbeiderlag


Styret

  • Øyvind Rognseth

  • Jorunn Rasmussen

  • Torbjørn Bongo

    torbongo@online.no 928 40 451

    Torbjørn (45) bor i Tromsø og har vært fylkestingsrepresentant siden 2011. Han har utdannelse og arbeidserfaring fra Forsvaret og Kystvakta. Er i dag tillitsvalgt i Forsvaret.

  • Ivar Sæther

  • Svein Erik Pettersen

  • Terje-André Solheim Steen